Turplan

Den preliminära turplanen för min Sverige runt tur:
http://lina-hallebratt.blogspot.com/2011/10/sverige-runt-tur-skida-fjallkedjan.html

Här finns kartor på skiddelen:
http://lina-hallebratt.blogspot.com/2011/11/sverige-runt-turens-skiddel.html

Preliminära cykeldelen ser ut så här:
http://lina-hallebratt.blogspot.com/2011/10/sverige-runt-tur-skida-fjallkedjan.html#more


Kanske är det allra viktigaste att först veta varför man vill ut, vart och varför just där, alltså en grovplanering, därefter:

1. Planera färdväg. Hur långt skall jag gå varje dag? Var är det bra att slå läger? Var kan man ev ha mat-, utrustningsdepåer?

2. Alternativa färdvägar, och nödlösningar ifall något inträffar.

3. Vilket väder kan det tänkas vara? Kallt/Varmt? –Vilka kläder och utrustning behöver jag för att tackla det vädret?

4. Vilken terräng är det –Vilken utrustning behöver jag?

5. Finns vatten längs vägen? Sommartid, hur mycket vatten måste bäras med? Vintertid, hur mycket extra bränsle behövs för att ex smälta snö? Hur långt är det mellan naturliga vattendepåer?

6. Gör en matplanering, hur mycket energi och näring behöver jag och hur ska jag få i mig den? Vad fungerar på sommaren resp. vintern?

7. Kolla upp om mobiltelefon och gps fungerar, behövs satellittelefon?

8. –Vad kan gå fel? Vilka svaga punkter finns på utrustningen? Hur hanterar jag det? Vilka läkemedel kan tänkas behövas?

 9. Skriv en färdplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar